Polityka Zrzeszenia Transportu Prywatnego
m.st. Warszawy dotyczące plików Cookies

§ 1
Definicje

1. Pliki Cookies – małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową w czasie sesji przeglądania stron internetowych, aplikacji oraz reklam za pomocą komputera osobistego lub urządzenia mobilnego;
2. ZTP – rozumie się przez to Zrzeszenie Transportu Prywatnego m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, 01-016 Warszawa, Al. Solidarności 104 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000050271, NIP: 525-15-72-245;
3. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej ZTP oraz powiązanych z nią usług;
4. Newsletter – biuletyn informacyjny przesyłany cyklicznie przez ZTP;
5. Przeglądarka – program używany przez Użytkownika do odczytu strony internetowej ZTP.

§ 2
Cele wykorzystywania plików Cookies

1. Informacje zawarte w plikach Cookies pozwalają na identyfikację celów w jakich Użytkownik korzysta ze strony internetowej ZTP, co umożliwia indywidualne dostosowanie wyświetlanych treści lub zaoferowanie odpowiedniej pomocy w korzystaniu ze strony ZTP.
2. Informacje przechowywane w plikach Cookies mogą być odczytane jedynie przez stronę pochodzenia danego pliku.
3. Techniczne pliki Cookies są wykorzystywane w celu ułatwienia Użytkownikom korzystania ze strony internetowej ZTP, w tym zapisywaniu informacji o wyrażeniu zgody na wyświetlanie określonych treści, a ponadto dla zapewnienia wsparcia lub włączenia zabezpieczeń pomagających w utrzymaniu zabezpieczeń usług oferowanych przez stronę internetową ZTP.
4. Analityczne pliki Cookies są wykorzystywane w celu zapewnienia spersonalizowanej obsługi Użytkowników, jak również mierzenia skuteczności podejmowanych przez Administratora działań marketingowych, w tym wysyłki Newslettera, bez identyfikacji danych osobowych poszczególnego Użytkownika. W przypadku kolejnej wizyty na stronie ZTP dokonywanej z tego samego urządzenia, analityczne pliki Cookies są odsyłane na stronę internetową, z której zostały pobrane, umożliwiając w ten sposób odtworzenie preferencji Użytkownika.
5. Marketingowe pliki Cookies są wykorzystywane w celu dostosowania treści i form reklam wyświetlanych na stronie ZTP oraz preferencji Użytkownika, instalowane na urządzeniu Użytkownika tylko w przypadku wyrażenia stosownej zgody.
6. Lokalizacyjne pliki Cookies pomagają ZTP w określeniu treści zawartych na stronie internetowej w preferowanym przez Użytkownika języku.
7. Pliki Cookies zamieszczane na urządzeniu Użytkownika, z których korzysta strona internetowa ZTP, mogą być udostępniane partnerom ZTP.

§ 3
Rodzaje plików Cookies

1. Sesyjne – pliki tymczasowe, pozostające na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej ZTP.
2. Trwałe – pliki pozostające na urządzeniu Użytkownika przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
3. Podmiotów zewnętrznych – pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z ZTP.

§ 4
Dane zbierane za pośrednictwem plików Cookies

1. Za pomocą plików Cookies ZTP gromadzi anonimowe dane statystyczne, które służą wyłącznie poprawie komfortu Użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej ZTP.
2. Strona internetowa ZTP nie gromadzi żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
3. Jedyną informacją umożliwiającą w sposób pośredni (tj. przy wykorzystaniu połączenia z innymi informacjami) identyfikację Użytkownika jest adres IP, z którego Użytkownik łączy się z Internetem.

§ 5
Wyłączanie plików Cookies

1. W celu wyłączenia zapisywania i przechowywania plików Cookies na urządzeniu Użytkownika, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przez Użytkownika Przeglądarki w taki sposób, aby domyślnie nie zezwalała stronie internetowej ZTP na przechowywanie takich plików.
2. Ustawienia Przeglądarki mogą być również zmienione przez Użytkownika w celu każdorazowego informowania o próbie zapisywania na Urządzeniu plików Cookies przez witrynę ZTP.
3. Usunięcie zapisanych plików Cookies jest możliwe w ustawieniach danej Przeglądarki. W tym celu należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi przez Przeglądarkę, które z reguły znajdują się w opcjach menu „Pomoc” albo „Preferencje”.
4. Brak możliwości zapisywania lub odczytu plików Cookies przez stronę internetową ZTP może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie ze wszystkich funkcji strony ZTP.
5. Brak dokonania zmian w zakresie wyłączenie zbierania i przechowywania plików Cookies oznacza akceptację ich przetwarzania przez ZTP.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Każdorazowo w przypadku korzystania ze strony internetowej ZTP, Użytkownik zostanie powiadomiony stosownym komunikatem dotyczącym rodzaju, celu oraz sposobu wykorzystywania gromadzonych przez ZTP plików Cookies.
2. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki kontakt z ZTP jest możliwy poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: a_d_o@supertaxi.pl, natomiast kontakt z powołanym przez ZTP Specjalistą ds. RODO pod numerem telefonu(22) 632 24 22
3. W przypadku zmiany niniejszej Polityki Cookies, do powyższych postanowień zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje.